Produkty

Nylonová kladka pre elevátory

  • nylon pulley designed for elevator

    nylonová kladka určená pre výťah

    Nylonová výťahová kladka sa vo výťahových zariadeniach používa už desaťročia kvôli výhodám samomazania, ľahšej hmotnosti a ochrany lana. Viac ako 80% výťahových kladiek používa nylonový materiál a môže tak dosiahnuť vyššiu životnosť celého zariadenia. A keďže vláda prísnejšie kontroluje znečisťovanie životného prostredia v oceliarskom priemysle, budú sa vo výťahových zariadeniach čoraz viac používať nylonové remenice.