Produkty

Špeciálne tvarované nylonové diely

  • special size nylon Coupling

    nylonová spojka špeciálnej veľkosti

    Nylonové spojky sa používajú na spojenie dvoch hriadeľov (hnacieho hriadeľa a hnaného hriadeľa) v rôznych mechanizmoch, aby sa mohli navzájom otáčať a prenášať rozložené mechanické časti. Pri vysokorýchlostnom prenose sily a pri vysokom zaťažení majú niektoré spojky tiež funkciu tlmenia, tlmenia a zlepšenia dynamického výkonu hriadeľa.
  • nylon Pin with high toughness

    nylonový kolík s vysokou húževnatosťou

    Miesto výroby nylonového čapu je v priechodke. Nylonové čapy sa používajú hlavne pri spracovaní kompozitných foriem. V porovnaní s oceľovými kolíkmi sa nylonové kolíky ľahko poškodia, čo zaručuje, že sa nepoškodia zložité formy. Preto sa verí, že použitie týchto nylonových čapov výrazne zníži rýchlosť šrotu formy.